Salær

Salær avtales ved inngåelse av oppdragsavtale. Salæret kan variere med type oppdrag, sakens kompleksitet og vanskelighetsgrad etc.


Veiledende priser:

  • Private; Salær kr 1 500,- pr time eks mva.
  • Bedrifter; Salær kr 2 000,- pr time eks mva.

Advokater er i henhold til gjeldende lovverk pliktig til å beregne merverdiavgift etter gjeldende satser på sine advokattjenester til privatpersoner og bedrifter. Merverdiavgift, for tiden 25%, kommer i tillegg til oppgitt timepris.


Fakturering skjer i hovedsak hver måned i henhold til gjeldende regelverk om bokføring og advokatregnskap.